Kurs Laravel 5

Wejdź Na Zaawansowany Poziom Tworzenia Aplikacji Internetowych We Frameworku Laravel 5. To Nie Jest typowy kurs omawiający kolejne rozdziały dokumentacji. Stworzysz Praktyczną Aplikację Webową W PHP 7 Oraz pod koniec kursu Dodatkowo Wersję Na Smartfony Jako Hybrydowa Aplikacja Mobilna

W trakcie 34 godzinnego kursu stworzysz aplikację internetową do rezerwacji miejsc noclegowych w obiektach turystycznych oraz dodatkowo w końcówce wersję hybrydową tej aplikacji jako aplikacja mobilna na smartfony. Zbudujesz uniwersalne API, które obsłuży zarówno aplikację webową (14 tabel w bazie danych) jak i hybrydową aplikację mobilną. W aplikacji użyjesz wszystkich dostępnych w Laravelu relacji bazodanowych - w tym polimorficznych, dzięki czemu aplikacja jest później łatwiejsza w modyfikacji i utrzymaniu. Poznasz popularne wzorce projektowe, dzięki którym późniejsze poruszanie się po kodzie i modyfikacje są łatwiejsze. Poznasz obiektowy Java Script, dzięki któremu kod jQuery będzie lepiej zorganizowany i czytelniejszy.

Update: Zapraszam również na mój nowo powstały kanał na YT, na którym mam darmowy kurs CRUD Laravel 5 - aplikacja Moja Lista Zadań.


Zobacz wstęp do kursu:

Zagadnienia Laravel wykorzystane w kursie: instalacja, konfiguracja niezbędna do pracy, service container i bindowanie implementacji interfejsów do kontenera obiektów, fasady, wstrzykiwanie obiektów (zależności), routing, filtry (middleware), ochrona csrf, kontrolery, zapytania GET i POST, przekierowania http, widoki i system szablonowy Blade, helpery (np. funkcja route), sesje, walidacja formularzy, wielojęzykowość aplikacji www, Laravel Mix, autentykacja (logowanie) + autoryzacja (uzyskiwanie dostępu do zasobu na podstawie uprawnień), resetowanie zapomnianego hasła, polecenia konsoli Artisan, cache-owanie w Redis, eventy i listenery, upload plików, operacje na bazie danych: fluent query builder i eloquent orm, lazy i eager loading bazy danych, paginacja wyników z bazy danych, accessory, migracje bazy danych, seedery bazy danych, relacje w bazie danych: jeden do jednego, jeden do wielu, wiele do wielu, jeden do wielu poprzez model zależny (hasManyThrough), polimorficzna jeden do wielu, polimorficzna wiele do wielu.

Ponadto: jQuery, jQuery Mobile, obiektowy Java Script. Gateway Pattern, Repository Pattern, Presenter Pattern, Singleton Pattern, interfejsy, traity, elementy PHP 7. Twitter Bootstrap zmodyfikowany przez Bootswatch. Apache Cordova. Autentykacja i autoryzacja JWT (Json Web Token).

"Powiedz mi a zapomnę, naucz mnie a może zapamiętam, zaangażuj mnie a nauczę się." - Benjamin Franklin
Złota zasada nauki czegokolwiek. Taką właśnie zasadę chcę zastosować w tym kursie i zaangażować cię abyś razem ze mną pisał zaawansowaną aplikację "Enjoy the trip". Praktyka to najlepsza metoda nauki!
flash_on

Szybsze tworzenie aplikacji

Nie bez powodu Laravel przoduje w Google Trends w porównaniu z innymi popularnymi frameworkami PHP - dzięki niemu złożone aplikacje tworzone są szybko, a to za sprawą wielu ułatwień i automatyzacji częstych zadań, np mechanizm logowania w Laraverze generujemy jednym poleceniem wbudowanej konsoli! Bardzo łatwo korzystamy z relacji w bazie danych, w tym bardziej złożonych relacji polimorficznych.

group

Rosnąca społeczność

Społeczność Laravela rośnie i framework rozwija się na tyle, że dostępna jest już certyfikacja.

settings

Bardzo łatwy do opanowania

Laravel jest prawdopodobnie najłatwiejszym do opanowania frameworkiem PHP. Składnia jest prosta i intuicyjna. Aplikacje w Laravel są łatwe w późniejszym skalowaniu poziomym dzięki dobrej organizacji kodu i wbudowanym integracjom np. z Amazon S3. Chcesz użyć Redis do sesji zamiast standardowego mechanizmu sesji w plikach na serwerze? W Laravel to kilka wierszy w pliku konfiguracyjnym.

Stwórz responsywną aplikację webową i jej wersję mobilną na smartfony
Przejdź do kursu