Kurs Web Development z Laravel 5

Wejdź Na Zaawansowany Poziom Tworzenia Aplikacji Internetowych We Frameworku Laravel 5. To Nie Jest typowy kurs omawiający kolejne rozdziały dokumentacji. Stworzysz Praktyczną Aplikację Webową W PHP 7 Oraz pod koniec kursu Dodatkowo Wersję Na Smartfony Jako Hybrydowa Aplikacja Mobilna

W trakcie 34 godzinnego kursu stworzysz aplikację internetową do rezerwacji miejsc noclegowych w obiektach turystycznych oraz dodatkowo w końcówce wersję hybrydową tej aplikacji jako aplikacja mobilna na smartfony. Zbudujesz uniwersalne API, które obsłuży zarówno aplikację webową (14 tabel w bazie danych) jak i hybrydową aplikację mobilną. W aplikacji użyjesz wszystkich dostępnych w Laravelu relacji bazodanowych - w tym polimorficznych, dzięki czemu aplikacja jest później łatwiejsza w modyfikacji i utrzymaniu. Poznasz popularne wzorce projektowe, dzięki którym późniejsze poruszanie się po kodzie i modyfikacje są łatwiejsze. Poznasz obiektowy Java Script, dzięki któremu kod jQuery będzie lepiej zorganizowany i czytelniejszy.

Update: Zapraszam również na mój nowo powstały kanał na YT, na którym mam darmowy kurs CRUD Laravel 5 - aplikacja Moja Lista Zadań. Oraz na Udemy gdzie jest dodatkowo bardziej zaawansowana i ulepszona darmowa aplikacja lista zadań.


Dwie wersje kursu

Kodowanie na ekranie ILość godzin ILość lekcji Pliki do lekcji Wersja Laravel Język szablonu html Wymagania dla kursanta Link Kod zniżkowy 45zł
Tak 34 70 Nie 5.5 polski patrz opis kursu -> kurs LHACPLST
Nie
(z nielicznymi wyjątkami)
6 70 Tak 5.6 angielski
(bardzo prosty)
patrz opis kursu ->
+ więcej dośw. i samozaparcia
kurs LHACPL

Którą wersję wybrać? Możliwa jest każda kombinacja:
Kurs dłuższy 34h, jeśli chcesz razem ze mną pisać aplikację od samego początku. W tym przypadku kurs zajmie około miesiąca (zakładając godzinę dziennie na wideo kursu + prace własne u siebie jak testowanie w przeglądarce czy poszukiwanie informacji w internecie).
Kurs krótszy 6h, gdy masz większe doświadczenie i zależy ci na szybszym zakończeniu kursu, nawet w ciągu 2-3 dni. Są wszystkie pliki do lekcji i nie piszę wszystkiego na ekranie (np. komenda do wyświetlenia danych w widokach w każdej aplikacji występuje wielokrotnie i w tej wersji kursu tego nie piszę oszczędzając czas).
Możesz wybrać obydwa kursy. Polecam najbardziej to rozwiązanie większości osób. Lekcję z drugiego kursu można potraktować jako powtórkę i uzupełnienie. Lepiej też wytłumaczone są niektóre zagadnienia, jak na przykład service container. Istnieją nieznaczne różnice między treścią obydwu kursów oprócz wymienionych w tabeli: jest jedna praca domowa w krótszej wersji (jest załączony plik z rozwiązaniem). W krótszej wersji inaczej jest nazwana klasa obiektu turystycznego z uwagi na zmiany w php 7.2. Więcej szczegółów w opisie kursów na Udemy. Możesz po prostu równolegle przerabiać te same lekcje z obydwu kursów, utrwalając w ten sposób lepiej materiał. W przypadku tego kursu wersja Laravela nie ma znaczenia począwszy od wersji 5. Możesz przerobić każdy z tych kursów na najnowszej wersji Laravela.


Zobacz wstęp do kursu:

Zagadnienia Laravel wykorzystane w kursie: instalacja, konfiguracja niezbędna do pracy, service container i bindowanie implementacji interfejsów do kontenera obiektów, fasady, wstrzykiwanie obiektów (zależności), routing, filtry (middleware), ochrona csrf, kontrolery, zapytania GET i POST, przekierowania http, widoki i system szablonowy Blade, helpery (np. funkcja route), sesje, walidacja formularzy, wielojęzykowość aplikacji www, Laravel Mix, autentykacja (logowanie) + autoryzacja (uzyskiwanie dostępu do zasobu na podstawie uprawnień), resetowanie zapomnianego hasła, polecenia konsoli Artisan, cache-owanie w Redis, eventy i listenery, upload plików, operacje na bazie danych: fluent query builder i eloquent orm, lazy i eager loading bazy danych, paginacja wyników z bazy danych, accessory, migracje bazy danych, seedery bazy danych, relacje w bazie danych: jeden do jednego, jeden do wielu, wiele do wielu, jeden do wielu poprzez model zależny (hasManyThrough), polimorficzna jeden do wielu, polimorficzna wiele do wielu.

Ponadto: jQuery, jQuery Mobile, obiektowy Java Script. Gateway Pattern, Repository Pattern, Presenter Pattern, Singleton Pattern, interfejsy, traity, elementy PHP 7. Twitter Bootstrap zmodyfikowany przez Bootswatch. Apache Cordova. Autentykacja i autoryzacja JWT (Json Web Token).

"Powiedz mi a zapomnę, naucz mnie a może zapamiętam, zaangażuj mnie a nauczę się." - Benjamin Franklin
Złota zasada nauki czegokolwiek. Taką właśnie zasadę chcę zastosować w tym kursie i zaangażować cię abyś razem ze mną pisał zaawansowaną aplikację "Enjoy the trip". Praktyka to najlepsza metoda nauki!
flash_on

Szybsze tworzenie aplikacji

Nie bez powodu Laravel przoduje w Google Trends w porównaniu z innymi popularnymi frameworkami PHP - dzięki niemu złożone aplikacje tworzone są szybko, a to za sprawą wielu ułatwień i automatyzacji częstych zadań, np mechanizm logowania w Laraverze generujemy jednym poleceniem wbudowanej konsoli! Bardzo łatwo korzystamy z relacji w bazie danych, w tym bardziej złożonych relacji polimorficznych.

group

Rosnąca społeczność

Społeczność Laravela rośnie i framework rozwija się na tyle, że dostępna jest już certyfikacja.

settings

Bardzo łatwy do opanowania

Laravel jest prawdopodobnie najłatwiejszym do opanowania frameworkiem PHP. Składnia jest prosta i intuicyjna. Aplikacje w Laravel są łatwe w późniejszym skalowaniu poziomym dzięki dobrej organizacji kodu i wbudowanym integracjom np. z Amazon S3. Chcesz użyć Redis do sesji zamiast standardowego mechanizmu sesji w plikach na serwerze? W Laravel to kilka wierszy w pliku konfiguracyjnym.

Stwórz responsywną aplikację webową i jej wersję mobilną na smartfony
Przejdź do kursu